- Det er viktig for oss, som ein aktiv, slagkraftig og framtidsretta næringslivsbank i indre Agder, å vere tilstades kor godtfolk samlast. Me må rett og slett synliggjere oss i lokalsamfunnet. På mat - og landbruksmessa Naturligvis møter me sjølvaste rygggrada i befolkningen. Me gler oss storvegs - og vonar så inderleg vel at det vert folksamt inne på standen vår på marknadsplassen. Dette seier Eva Haugland Åsland. Ho er banksjef hjå Sparebanken Sør i iindre Agder. Arrangørane er samstundes, og utan atterhald, særs nøgde med å ha Sparebanken Sør som hovudsponsor. År etter år. Ein solid samarbeidspartnar. Ein god medspelar for det lokale næringslivet. Ein framifrå bank for folk flest.