Gratis inngang - og middag for to

Gratis inngang - og middag for to

Arrangementskomiteen legg lista høgt når dei no tek til å planleggje "Naturligvis 2018"

Målsetjinga er ny publikumsrekord, fleire utstillarar enn nokon gong tidlegare - og ikkkje minst ei stadig betre oppleving for alle som løyser billett og vitjar messa.
No treng me di hjelp. ...
Har du djupe tankar, gode idear - eller klåre meininger om korleis ein skal nå desse måla, ja då hører me gjerne frå deg.
Forslag til nye aktivitetar, nye utstillargrupper, forbetring av messeområdet, underholdning og konkurransar - eller kanskje noko heilt anna som me ikkje ei gong he vore i nærleiken av å tenkje på...
Send ditt forslag til: oystein.moi@bondelaget.no.
Me må ha forslaget ditt, meininga di, seinast 1. sundag i advent.
Beste forslag vert premiert med gratis inngang på messa - og middag for to personar i matteltet. (foto: øystein moi )