Naturligvis 2018

Naturligvis 2018

Me ser fram til ein ny folkefest i 2018


No ser me alle fram mot ei ny, og vonleg like vellukka messe på Evjemoen neste år. Ein ny folkefest. Både styret - og arrangementskomiteen har så smått byrja planleggjingsarbeidet fram mot Naturligvis 2018.
Tidlegare utstillarar og deltakarar vert kontakta  i god tid før nyårsskiftet - og nye, aktuelle samarbeidspartnarar  høyrer frå oss så snart dette let seg gjere.
Om kort tid vil den endelege datoen for Naturligvis 2018 verte kunngjort her på nettstaden, og sjølvsagt og på våre Facebook-sider. Om kort tid vil me og legge ut ny kontaktinformasjon med telefonnummer og aktuelle e-postadresser.
Har du gode tips, nyttige råd - eller spanande innspel til arrangementskomiteen så tek me gjerne mot slikt på:  post@landbruketsdag.no 
Du kan og kontakte Øystein Moi på tlf 98 20 85 47.